Ester Herlin-Karnell

Professor i EU-rätt vid Göteborgs universitet

Ester Herlin-​​Karnell är professor i EU-rätt vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare bland annat varit professor i EU:s konstitutionella rätt och innehavare av en University Research Chair vid VU-​universitetet i Amsterdam, Nederländerna. Där var hon också grundare och direktör för Centre for European Legal Studies (2009–2019).

Ester har en jur. kand. från Stockholm, en LL.M. (Master of Laws) från King’s College i London samt en doktorsexamen i juridik från Oxford University. Under senare år har Ester varit gästprofessor i Global Law vid Haifa University och en Emile Noël Fellow vid New York University. Hon har också varit bland annat Senior Grotius Scholar vid Michigan University och forskardocent vid WZB Berlin Social Science Center, Global Trust Center Tel Aviv University och University of Toronto, juridiska fakulteten.

Hennes forskningsintressen ligger inom området EU-​rätt, straffrättsteori, EU:s säkerhetsreglering, EU:s konstitutionella rätt och konstitutionell teori samt mänskliga rättigheter.

Författare i följande tjänster