Finn Kronsporre

Jurist

Finn Kronsporre är jurist och socialrättsexpert och har lång erfarenhet av socialrätt med särskild fokus på LSS. Finn har under många år arbetat med juridisk rådgivning och processföring. Detta med tyngdpunkt på insatser enligt LSS och framför allt personlig assistans. Han leder kurser, håller föreläsningar och handleder yrkesverksamma inom aktuella områden.

Kurser

Personlig assistans i praktiken- 2 dagar
Retroaktiv ersättning för personlig assistans
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans