Finn Kronsporre

Jurist

Finn Kronsporre är jurist och har lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS. Finn har under flera års tid arbetat med juridisk rådgivning och processföring kring samtliga förmåner som gäller funktionsnedsättning för en stor assistansanordnares räkning. Detta med särskild tyngdpunkt på insatser enligt LSS och framför allt personlig assistans. Han håller även utbildning inom socialrätt.

Kurser

Personlig assistans i praktiken- 2 dagar
Retroaktiv ersättning för personlig assistans
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans