Sara Erdholm

Biträdande jurist, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Sara Erdholm är biträdande jurist och specialiserad inom miljörätt på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Sara har bland annat tidigare erfarenhet från arbete vid Mark- och miljödomstol och arbetar idag huvudsakligen med tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt övriga miljörättsliga frågor i samband med tillsyn m.m.

Saras kurser

Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark och vid infrastrukturprojekt.

Kursledare: Robin Håkansson , Sara Erdholm Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs