Sara Erdholm

Biträdande jurist, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Sara Erdholm är biträdande jurist och specialiserad inom miljörätt på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Sara har bland annat tidigare erfarenhet från arbete vid Mark- och miljödomstol och arbetar idag huvudsakligen med tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt övriga miljörättsliga frågor i samband med tillsyn m.m.

Saras kurser

Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark och vid infrastrukturprojekt.

Kurs: Natura 2000 och artskyddsförordningen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Robin Håkansson , Sara Erdholm Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.