Tommy Nilsson

Kvalitetstrateg/sakkunnig

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare. Han har jobbat på flera positioner inom skolväsendet; som gymnasielärare, som handläggare och utredare på Skolverket och Skolinspektionen samt som utredare och kvalitetsstrateg på kommunala förvaltningar. Arbetet med verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet ledde honom till att 2015 skriva en magisteruppsats på området inom rektorsutbildningens påbyggnadsprogram.

Författare i följande tjänster

Tommys kurser

Under kurser får du en praktisk och verksamhetsnära genomgång av hur ett effektivt och för verksamheten värdefullt SKA kan gå till.

Kursledare: Tommy Nilsson Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 29 oktober 2024

Kursen för dig som behöver uppdatera dina kunskaper om bedömning och betygssättning inom skola. Både formerna för betyg men även det praktiska arbetet.

Kursledare: Tommy Nilsson Livesänd Antal platser ½-dagskurs Fler tillfällen: 28 november 2024

Först en halvdag om systematiskt kvalitetsarbete i skolan och sen en halvdag om betygssättning. Perfekt för dig som behöver en snabbkurs i båda!

Kurs: Skolans systematiska kvalitetsarbete och betygssättning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Tommy Nilsson Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.