Tommy Nilsson

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare.

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare. Han har jobbat på flera positioner inom skolväsendet; som gymnasielärare, som handläggare och utredare på Skolverket och Skolinspektionen samt som utredare och kvalitetsstrateg på kommunala förvaltningar. Arbetet med verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet ledde honom till att 2015 skriva en magisteruppsats på området inom rektorsutbildningens påbyggnadsprogram.

Kurser

Så får du verklig nytta av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan
Skolbetyget och betygsättning