Tommy Nilsson

Kvalitetstrateg/sakkunnig

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare. Han har jobbat på flera positioner inom skolväsendet; som gymnasielärare, som handläggare och utredare på Skolverket och Skolinspektionen samt som utredare och kvalitetsstrateg på kommunala förvaltningar. Arbetet med verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet ledde honom till att 2015 skriva en magisteruppsats på området inom rektorsutbildningens påbyggnadsprogram. Tommy håller utbildning inom skoljuridik för JP Utbildning och skriver för JP Skolnet.

Kurser

Skolans systematiska kvalitetsarbete och betygssättning
Skolbetyget och betygsättning
Så får du verklig nytta av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan