Logga in

Glömt ditt lösenord?

Maria Fogdestam Agius

Partner, Westerberg & Partners

Maria Fogdestam Agius är partner på Westerberg & Partners, Stockholm, där hon leder byråns tvistlösningsgrupp. Hennes verksamhet är inriktad på folkrätt och fördragsbaserad tvistlösning, internationella skiljeförfaranden inklusive klander och verkställighet, samt företagande och mänskliga rättigheter. Hennes expertis omfattar ett brett fält av folkrättsliga ämnen, inklusive statsimmunitet och diplomatisk immunitet, internationell handels- och investeringsrätt, internationell miljörätt och havsrätt, samt internationell humanitär rätt.

Maria företräder företag och stater i internationella skiljeförfaranden och domstolstvister och har uppträtt som ombud inför Internationella domstolen i Haag och Högsta domstolen i Stockholm. Hon har en doktorsexamen i folkrätt från Uppsala universitet. Hon har tidigare arbetat på den folkrättsliga byrån Volterra Fietta i London, undervisat vid Uppsala universitet samt praktiserat vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Författare i följande tjänster