Carl-Gustaf Tryblom

Byråchef, Justitieombudsmannen

Carl-Gustaf Tryblom är byråchef vid Justitieombudsmannen (JO) sedan 1995 och arbetar i första hand med ärenden som rör socialtjänsten. Han tog sin jur. kand. i Uppsala 1982 och blev assessor i Göta hovrätt 1991. Carl-Gustaf har även ansvarat för att ta fram kommentarer till lagstiftningen om tvångsvård av unga, LVU, och tvångsvård av missbrukare, LVM. Han har tidigare medverkat i utbildningar som gäller socialtjänsten och skriver för JP Socialnet