Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Carl-​Gustaf Tryblom har varit byråchef vid Justitieombudsmannen (JO) mellan 1995 och 2020 med ansvar för socialtjänsten. Han tog sin jur. kand. i Uppsala 1982 och blev assessor i Göta hovrätt 1991. Carl-​Gustaf skriver lagkommentarer till lagstiftningen om tvångsvård av unga, LVU, och tvångsvård av missbrukare, LVM.

Författare i följande tjänster