Christine Storr

Universitetsadjunkt och doktorand vid Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet