Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Anders Holm

Jur.dr, universitetslektor, Linköpings universitet

Anders Holm är jur.dr, universitetslektor vid Linköpings universitet.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag disputerade 2004 med en avhandling om lojalitetsplikt i avtalsförhållanden. Detta var den första avhandlingen i Sverige med fokus på lojalitetsplikten och till saken hör att avhandlingsämnet var mer ifrågasatt på den tiden. Det kom dock flera avhandlingar därefter och sedan dess har tidsandan i viss mån förändrats. Ett uttryck för det senare är att Högsta domstolen uttryckligen behandlat lojalitetsplikten på ett mycket tydligare sätt i jämförelse med tidigare.  

Sedan 2005 har jag arbetat med undervisning och forskning som universitetslektor vid Linköpings universitet. De senaste tio åren har jag undervisat och forskat främst i ämnet skadeståndsrätt. Vi, det vill säga jag tillsammans med framstående kollegor i Nätverket för skadestånds- och försäkringsrättslig forskning, har bland annat publicerat ett antal antologier innehållande artiklar med ersättningsrättsligt fokus.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom skadeståndsrätten de närmaste åren? 

Det är förstås svårt att komma ifrån hållbarhetsfrågor. Det lär bli vanligare framöver med ersättningsrättsliga frågor som kommer att uppstå som konsekvenser av olika klimat- och miljöskador.

Därutöver kommer det fortsättningsvis även vara viktigt att försöka hantera viktiga frågeställningar hur den nutida mer rättighetsbaserade juridiken ska hanteras inom ramen för skadeståndsrättsliga överväganden. Det gäller för de inblandade, lagstiftare och rättstillämpare, att hantera mänskliga rättigheter, barnkonventionen med mera. på ett hållbart sätt. I vilken utsträckning bör skadeståndsersättning komma ifråga i den mån myndigheter med begränsade resurser inte förmår leva upp till expanderande krav?

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av skadeståndsrätt?

Jag får koppla ihop denna fråga med den ovan. Hur ska till exempel det allmänna och privata företag hantera skogsbränder, översvämningar och därutöver pandemier och liknade? Hur ska skadestånd- och försäkringsfrågor hanteras framgent? Är det till exempel optimalt ur ett samhällsperspektiv att trafikförsäkringen ska ersätta stora skogsbränder, vilket skedde som en konsekvens av den stora skogsbranden i Västmanland 2014? 

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Det är något positivt, som jag ser det. De skrivna analyserna är ett exempel på en snabbare väg att kommunicera med omvärlden utanför akademin. Det blir på så vis ett effektivt sätt att knyta ihop akademin och det praktiska rättslivet.

Författare i följande tjänster