Logga in

Glömt ditt lösenord?

Börje Leidhammar

Advokat och adj. professor vid Högskolan i Gävle

Jur. dr Börje Leidhammar är advokat i egen regi och adj. professor vid Högskolan i Gävle. Börje har bakgrund som assessor i Kammarrätten i Stockholm, skattedirektör i dåvarande Riksskatteverket och partner i EY och Wistrand advokatbyrå. Leidhammar är författare, själv och tillsammans med andra, till lagkommentarer, handböcker, artiklar med mera på skatteområdet och anlitas ofta som föreläsare såväl i offentlig som privat verksamhet.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag är advokat sedan tio år i egen regi sedan 2013. Efter fullgjord domarutbildning i Kammarrätten i Stockholm som assessor har jag varit verksam som skattedirektör i dåvarande Riksskatteverket och därefter som partner inom EY och Wistrand advokatbyrå. Vid sidan av min advokatverksamhet har jag sedan länge varit verksam som adj. professor inom akademin och är utbildningsledare för ett unikt rättsvetenskapligt kandidatprogram med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt vid Högskolan i Gävle. Familjelivet och goda vänner prioriteras, liksom vistelser i naturen, litteratur och musik.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom skatterätten de närmaste åren?

En ny mer omfattande skattereform har aviserats i den så kallade januariöverenskommelsen. Det blir spännande att följa utvecklingen för möjligen högre kapitalvinstbeskattningen mot lägre tjänstebeskattning och grön skatteväxling, digitalisering, med mera.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av skatterätt?

Vad som ligger framför oss är sannolikt en beskattning som driver hållbarhetsfrågor vidare liksom utökat internationell skattesamverkan. Skattefrågor till exempel i företagens hållbarhetsredovisning kommer att bli tydligare och digitaliseringen fortsätter. Om några år tror jag den årliga deklarationsskyldigheten för många löntagare är avskaffad och beskattning sker på grundval av Skatteverkets egna uppgifter.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Spännande att vända sig till ett nytt och inspirerande forum med många kvalificerade och förväntansfulla användare. Jag vill gärna lyfta fram bland annat grundläggande rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet utifrån våra nationella domstolars liksom Europadomstolens och EU-domstolens praxis.

Författare i följande tjänster