Martha Gurmu

Rådgivare vid Arbetsgivarverket

Martha arbetar som rådgivare vid Arbetsgivarverket och hennes specialitet är arbetsrätt. Hon har tidigare arbetat som chefsjurist och chefsförhandlare på flera arbetstagarorganisationer. Hon har omfattande erfarenhet i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist, ofrivillig misskötsel samt personliga skäl, avskedanden och lojalitetsfrågor m.m.

Hon undervisar regelbundet vid Stockholms Universitet, Karlstad Universitet samt Örebro Universitet både för juristutbildningen samt PAO- inom arbetsrätt, miljörätt och den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Martha är medförfattare till boken “Rehabilitering och Arbetsmiljö, handbok i 10 steg för arbetsgivare.

Författare i följande tjänster