Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

Prova gratis

Avtalslagen – En lagkommentar av Jon Kihlman


Avtalslagen – lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område – har i mer än 100 år varit en central del av den svenska civilrätten. Trots sin ålder fungerar den anmärkningsvärt väl även i ett modernt samhälle. Det beror inte minst på att den är i det närmaste helt befriad från formella krav, och att nya kommunikationsformer, såsom e-post och sms, därför inte vållar några egentliga problem.

I den här helt nya kommentaren behandlar Jon Kihlman, advokat och doktor i handelsrätt, ingående avtalslagens bestämmelser i huvudsak paragrafvis.

Beställ boken här
Avtalslagen – En lagkommentar av Jon Kihlman

Kommunjuridikens dag – tillbaka den 27 oktober


Den 27 oktober är det dags för den andra omgången av Kommunjuridikens dag. Dagen för kommunstyrelse och kommunledning, chefer och dig som behöver ha koll på alla viktiga juridiska nyheter inom både lagstiftning och rättspraxis.

Denna gång får du en uppdatering om högaktuella ämnen som rör det brotts- och våldsförebyggande arbetet på olika nivåer, och hur ni i kommunen kan arbeta med det.

Läs mer om nyhetsdagen
Kommunjuridikens dag – tillbaka den 27 oktober

Juristpaketet – alternativet för jurister


Juristpaketet är framtaget för er som är jurister och behöver en flexibel lösning som kan skräddarsys efter varje persons individuella behov.

Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en komplett bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning. 

Läs mer om juristpaketet
Juristpaketet – alternativet för jurister