Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

Prova gratis

Barnkonventionsdagen tillbaka den 2 februari 2022


Hur får vi till ett önskvärt barnrättsarbete för barnens bästa? Hur arbetar förskolan, skolan och socialtjänsten? Hur mår barnen i kontakt med myndigheter? Vilka frågor driver civilsamhället för att ytterligare förstärka barns rättigheter? Vad görs för alla barn och vad görs för de mest utsatta barnen? Detta är frågorna vi kommer att fokusera på under dagen.

När? Den 2 februari kl. 09.00 - 15.00
Hur? Online

Läs mer och anmäl dig här
Barnkonventionsdagen tillbaka den 2 februari 2022

Socialrättsdagen 2022


Socialrättsdagen är tillbaka för tredje året i rad och denna gången med fokus på framgångsrik samverkan. Vi följer upp den viktiga frågan hur samhället kan spara både pengar och mänskligt lidande genom det förebyggande sociala arbetet för barn och unga.

När? Den 4 maj 2022 kl. 09.00-15.00
Hur? Du kan välja mellan att delta via länk eller fysiskt på plats i Stockholm.

Läs mer om konferensen här
Socialrättsdagen 2022

Avtalslagen – En lagkommentar av Jon Kihlman


Avtalslagen – lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område – har i mer än 100 år varit en central del av den svenska civilrätten. Trots sin ålder fungerar den anmärkningsvärt väl även i ett modernt samhälle. Det beror inte minst på att den är i det närmaste helt befriad från formella krav, och att nya kommunikationsformer, såsom e-post och sms, därför inte vållar några egentliga problem.

I den här helt nya kommentaren behandlar Jon Kihlman, advokat och doktor i handelsrätt, ingående avtalslagens bestämmelser i huvudsak paragrafvis.

Beställ boken här
Avtalslagen – En lagkommentar av Jon Kihlman

Juristpaketet – alternativet för jurister


Juristpaketet är framtaget för er som är jurister och behöver en flexibel lösning som kan skräddarsys efter varje persons individuella behov.

Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en komplett bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning. 

Läs mer om juristpaketet
Juristpaketet – alternativet för jurister