Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

Prova gratis

Socialrättsdagen är tillbaka i september


Hur kan vi göra det förebyggande sociala arbetet för barn och unga mer effektivt? Och arbeta bättre med tidigt, samordnade insatser (TSI)? Hur kan vi snabbare ta tag i hinder och problem och samverka bättre?

Socialrättsdagen samlar i år ihop viktiga frågor och svar kring social hållbarhet och om hur vi kan spara både pengar och mänskligt lidande – och se arbetet som en investering.

När? Den 8 september kl. 09.00–15.00
Hur? Webbsändning

Läs mer och anmäl dig här
Socialrättsdagen är tillbaka i september

Avtalslagen – En lagkommentar av Jon Kihlman


Avtalslagen – lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område – har i mer än 100 år varit en central del av den svenska civilrätten. Trots sin ålder fungerar den anmärkningsvärt väl även i ett modernt samhälle. Det beror inte minst på att den är i det närmaste helt befriad från formella krav, och att nya kommunikationsformer, såsom e-post och sms, därför inte vållar några egentliga problem.

I den här helt nya kommentaren behandlar Jon Kihlman, advokat och doktor i handelsrätt, ingående avtalslagens bestämmelser i huvudsak paragrafvis.

Beställ boken här
Avtalslagen – En lagkommentar av Jon Kihlman

Juristpaketet – alternativet för jurister


Juristpaketet är framtaget för er som är jurister och behöver en flexibel lösning som kan skräddarsys efter varje persons individuella behov.

Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en komplett bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning. 

Läs mer om juristpaketet
Juristpaketet – alternativet för jurister