Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

Prova gratis

Konferens: Barnkonventionsdagen 4 februari 2021


På dagen ett år efter förra årets barnkonventionsdag bjuder vi in dig att möta den främsta juridiska expertisen inom barnrättsområdet.

Hur har året utvecklats för barn som rättighetsbärare och rättssubjekt? Har barnsynen förändrats? Vilka är de svåraste hindren? Var ser vi förändringar och förbättringar? Vad visar de bästa exemplen? Dessa frågor kommer vi svara på och diskutera under konferensen.

Läs mer och anmäl dig här
Konferens: Barnkonventionsdagen 4 februari 2021

JP Laglista Miljö


Upptäck en enkel och användarvänlig lagbevakningstjänst inom miljöområdet med personlig vägledning av jurister.

I JP Laglista Miljö hittar du ett standardpaket med de lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rättsliga dokument som är relevanta inom miljörätten. Här finns bestämmelser om avfall, energi, hälsoskydd, kemikalier och skydd mot olyckor.

Läs mer om JP Laglista Miljö
JP Laglista Miljö

Juristpaketet – alternativet för jurister


Juristpaketet är framtaget för er som är jurister och behöver en flexibel lösning som kan skräddarsys efter varje persons individuella behov.

Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en komplett bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning. 

Läs mer om juristpaketet
Juristpaketet – alternativet för jurister