Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, med särskilt intresse för kontroll och tillsyn av offentlig verksamhet, offentliga företag, allmän förvaltningsrätt och kommunalrätt. Olle har gett ut flertalet publikationer och böcker inom nämnda områden och är även utsedd till ledamot i Europarådsgruppen om regionalt och lokalt självstyre. Författare till JP Kommentarer Personuppgiftslagen.