Martina Slorach

Advokat, Advance Advokatbyrå

Martina Slorach är specialist inom områdena hyresrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt. Hon arbetar idag på Advance Advokatbyrå. Innan dess har hon bland annat arbetat på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm. Martina är medlem i Hyresrättsliga diskussionsklubben och Arbetsrättsliga föreningen. Hon är medförfattare till boken "Diskrimineringslagen" som utkom i sin andra upplaga våren 2011 på Norstedts förlag. Boken är en lagkommentar till den nya diskrimineringslagen som började gälla 1 januari 2009. Hon är även medförfattare till “Vänbok till Ronnie Eklund” (2010) utgiven på Iustus förlag, samt TCO:s bok om yttrandefrihet på arbetsplatsen som kom ut i november 2011. Skriver för JP Fastighetsnet och håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning. 

Kurser

Kommersiell lokalhyresjuridik