Arvid Sundelin

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Arvid Sundelin är advokat på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, med ett förflutet på Vattenfall. Arvid har varit involverad i arbetet med utformningen av prop. 2017/18:243. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning och skriver analyser till JP Miljönet.

Kurser

Miljörättslig vattendag