Kazimir Åberg

Hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt

Kazimir Åberg är hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Kazimir har tidigare arbetat på Justitiedepartementet med lagstiftning inom allmän ordning och säkerhet. Han har haft ett flertal utredningsuppdrag, bland annat på vapenlagstiftningens område, och varit åtalsbyråchef hos Riksåklagaren. Kazimir har även författat lagkommentarer till ordningslagen och vapenlagen för Norstedts Juridik.

Kazimir skriver för JP Säkerhetsnet.