Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Malou Larsson Klevhill

Jur.dr, docent, universitetslektor och biträdande professor

Malou Larsson Klevhill är jur.dr, docent, universitetslektor, biträdande professor och f.d. ämnesråd.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag har en bakgrund som försäkringsjurist men valde att lämna den banan och disputera istället. Mitt ämne var miljöskador, ansvar och försäkringsskydd. Efter några år valde jag en annan bana igen, denna gång regeringskansliet. Mitt första uppdrag var som jurist i de internationella klimatförhandlingarna under det första svenska ordförandeskapet i EU. Senare var jag verksam som ämnesråd vid finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet och ansvarig bland annat för konsumentskydds- och hållbarhetsfrågor. För ett par år sedan gick jag tillbaka till akademin. "En gång forskare, alltid forskare" sägs det och det kanske stämmer. Nu är jag biträdande professor i rättsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet och universitetslektor i handelsrätt vid Uppsala universitet. Jag undervisar och forskar om hållbarhetsfrågor, finansmarknad, ansvar och försäkring. Under 2021 startar vi ett projekt om AI och finansmarknader vid handelsrätten, Uppsala universitet, som WASP-HS finansierar. Mitt bidrag riktas särskilt mot konsumenträttsliga perspektiv. Vid LTU kommer mitt fokus den närmaste tiden vara natural resource governance och utvecklingen av en ny Master-utbildning.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom dina rättsliga områden de närmaste åren?

Om jag ska nämna tre områden, så tror jag att inom försäkringsrätten kommer de redan aktuella klimatförändringarna att öka i betydelse, t.ex. ekonomiska effekter av våldsamt väder och översvämningar. Inom skadeståndsrätten är det möjligt att en utökad tillämpning av AI kommer att märkas. För finansmarknaderna tror jag att hållbarhetsfrågorna fortsätter att öka i betydelse, inte minst på gund av att den rättsliga regleringen ökar, även på EU-nivå.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av t.ex skadeståndsrätten?

Jag tror att den stora utmaningen rent generellt för många i olika branscher är att hålla sig informerade och i takt med regleringen. För oss på finansdepartementet var det tydligt att compliance, dvs efterlevnad, var en utmaning. Så gott som alla vill göra rätt, men att få grepp om vad som ska göras i genomförandet och sedan finansiera det, är inte alldeles enkelt. Det öppnar för att det blir fel och att krav på ansvar och ersättning framställs.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Det är ett hedervärt uppdrag att ta på stort allvar med hög akrebi.  I dagens komplexa värld finns ett behov av hjälp med selektering och analys för att snabbt få grepp om informationsflöden och uppslag att ta vidare i det egna arbetet. Jag har alltid tyckt att det är roligt att analysera och informera, och en särskild utmaning ligger i det korta formatet. Jag ser fram emot att bidra till JP Infonets kvalité och även vidare utveckling av tjänsterna.

Författare i följande tjänster