Jessica Gustavsson

Advokat

Jessica Gustavsson är advokat och har mångårig specialistkunskap inom personlig assistans och assistansersättning.

Kurser

Personlig assistans – en grundkurs