Stefan Flemström

Advokat, Advance Advokatbyrå

Stefan Flemström är innehavare av Advance Advokatbyrå i Täby. Stefan har i över 30 år arbetat med kommersiell hyresjuridik samt företrätt både hyresgäster och hyresvärdar i tvister av olika slag. Han har även företrätt en av de större fastighetsägarna inom köpcentrumbranschen i många år. 

Förutom att driva ärenden som ombud åt klienter så arbetar Stefan mycket med arbetsrättslig rådgivning, och även med arbetsrättsliga skiljemannauppdrag och uppdrag som särskild medlare i arbetstvister.

Stefan är en mycket uppskattad föreläsare och undervisar i bland annat arbetsrätt och annan civilrätt vid Stockholms Universitet. För JP Infonet skriver han analyser i tjänsterna JP Arbetsrättsnet och JP Arbetsmiljönet samt håller utbildningar inom arbetsrätt och utbildningar inom fastighetsrätt.

Kurser

Uppsägning och avskedande av personliga skäl
Kommersiell lokalhyresjuridik