Stefan Flemström

Advokat, Advance Advokatbyrå

Stefan Flemström är innehavare av Advance Advokatbyrå i Täby. Stefan arbetar främst med arbetsrätt och kommersiell hyresjuridik. Förutom att driva ärenden som ombud åt klienter så arbetar han mycket med arbetsrättslig rådgivning, och även med arbetsrättsliga skiljemannauppdrag och uppdrag som särskild medlare i arbetstvister. Stefan undervisar även i arbetsrätt och annan civilrätt, bl.a. vid Stockholms Universitet. Skriver för JP Arbetsrättsnet och JP Arbetsmiljönet samt håller utbildning inom arbetsrätt för JP Utbildning.

Kurser

Uppsägning och avskedande av personliga skäl
Kommersiell lokalhyresjuridik