Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bl.a. arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar (bl.a. tagit fram ett förslag om registerlagstiftning). Hon var i många år internationell chef på Migrationsverket (med ansvar för bl.a. EU-förhandlingar) och ledamot i myndighetens ledningsgrupp. I den rollen väcktes hennes intresse för modern verksamhetsutveckling och hon har kompletterat sin juristutbildning med en mini-MBA. Monika har sedan 2018  hjälpt ett stort antal olika organisationer i deras arbete med dataskyddsförordningen både med juridiska analyser och med bra managementmetoder. Hon bistår också organisationer som externt dataskyddsombud.

Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon skrev tillsammans med Dag Wetterberg boken Dataskyddsförordningen, GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken som kommit ut i två upplagor och som blivit en juridisk bestseller. Hon har även skrivit boken Dataskyddsförordningen GDPR: För dataskyddsansvariga och andra ansvariga som också fått ett bra mottagande. Båda böckerna blandar juridik med konkreta beskrivningar hur man praktiskt kan utveckla ett bra dataskydd. Hon har tidigare tillsammans med Isabel Runebjörk skrivit boken Lean med hjärta och kreativiet: Om autentiskt ledarskap och kommunikation som nominerades till årets HR-bok 2013. I januari 2021 kom Monika ut med två nya böcker om registrerades rättigheter.

Monika har vidare en bred erfarenhet i att utbilda både inom dataskydd och kvalitetsarbete. Hon har bland annat föreläst på Datainspektionens konferens för dataskyddsombud och på KTH:s och Linköpings universitets ledarskapsutbildningar. Hon har också medverkat i utbildningar och seminarier som anordnats av bland andra Dataföreningen (lärare på certifieringsutbildningen för dataskyddsombud), FAR, IDG, Björn Lundén, Insight Events, Ability Partner och Forum för dataskydd.

Monika skriver för JP Juridiskt bibliotek och JP ITnet inom dataskydd.

Kurser

Överföringar till tredje land – hur ska man tillämpa nya rekommendationer och standardavtalsklausuler?
Registrerades rättigheter