Jenny Kenneberg

Advokat och partner, Hellström Advokatbyrå

Jenny Kenneberg har bland annat arbetat med offentlig upphandling på Förvaltningsrätten i Stockholm. Skriver för JP Upphandlingsnet.