Susanne Strand

Docent och forskare

Susanne Strand är docent i kriminologi och forskar kring risk för våld i olika kontext, med den tillämpade kriminologin som den akademiska basen. Fokus i hennes forskning är riskbedömning och riskhantering inom partnervåld, stalkning och hedersrelaterat våld. 

Susanne är aktiv inom forskningscentret Center for Criminological and PsychoSocial Research (CAPS), vid Örebro universitet där hon är forskningsledare för forskargruppen Stalkning och partnervåld och forskare vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Hon är även adjungerad docent vid Centre for Forensic Behavioural Science, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australien.

Hon håller utbildning inom offentlig förvaltning för JP Utbildning.

Kurser

Hot och våld på jobbet – juridik och säkerhet