Carl Johan Hardt

Förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd AB

Carl Johan Hardt har arbetat med socialförsäkringsfrågor utifrån olika perspektiv sedan mer än 20 år. Han har bl.a. varit rättslig expert hos Försäkringskassan, biträdande allmänt ombud för socialförsäkringen samt utredare vid Inspektionen för socialförsäkringen. Han har även varit utredningssekreterare hos den statliga utredning vars förslag om förändringar av sjukförsäkringen just nu genomförs. Under många år undervisade han vid Domstolsakademin i socialförsäkringsrätt.

Carl Johan författar lagkommentar till socialförsäkringsbalken. 

Författare i följande tjänster