Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Bengt Ivarsson

Advokat och delägare Kihlstedts Advokatbyrå

Bengt Ivarsson är advokat sedan drygt 25 år verksam vid Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping. Han var ledamot av Sveriges advokatsamfunds styrelse 2005–2017, varav fyra år som dess ordförande. Han har även varit expert i ett flertal statliga utredningar på straffrättens och straffprocessrättens område.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag är advokat vid Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping. I höst har jag arbetat på byrån i 30 år. Byrån är allmänpraktiserande så det innebär att det på mitt skrivbord utöver straffrätt även hamnar bland annat ärenden som rör obestånd och tvister. Under de senast 15 åren har jag deltagit som expert i ett stort antal statliga utredningar. Det har rört så skilda frågor som sexualbrott, narkotikabrott, ungdomsreduktion, anonyma vittnen, nämndemän och psykiatrisk tvångsvård. Under senare år har undervisning för advokater, åklagare, domare, rättsmedicinare och poliser blivit en allt större del av min verksamhet. Därutöver försöker jag delta aktivt i den rättspolitiska debatten både i sociala medier och i mer traditionella media.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom straffrätten de närmaste åren?

Vi är sedan några år tillbaka inne i en period då politiker försöker övertrumfa varandra med repressiva förslag. Det handlar om och kommer även framöver handla om ökad användning av tvångsmedel, såväl frihetsberövanden som hemliga tvångsmedel. Därutöver finns det en stark politisk vilja att skärpa straffen för ett flertal brottskategorier, inte minst de som kan kopplas till organiserad brottslighet och sexualbrott. I det sammanhanget är det viktigt att vara en motvikt och ifrågasätta om förslagen är effektiva för att bekämpa brott och om rättssäkerhetsfrågor beaktas i tillräcklig omfattning. 

Vad ser du som den största utmaningen i branscher som påverkas av straffrätt?

Det är oerhört viktigt att personer med kunskap inom straffrätten deltar  i den rättspolitiska debatten och på ett sakligt sätt förklarar hur lagstiftningen fungerar och vilka brister som kan finnas med olika populistiska förslag. Ett annat problem är att den snabba lagstiftningstakten kan göra det svårt för advokater, åklagare, domare och poliser att hela tiden vara uppdaterade. De kraftigt utökade resurser som polis och åklagare fått kan också göra det svårt för advokater att vara den nödvändiga motpolen. Balansen mellan parterna riskerar att rubbas, equality of arms blir tyvärr allt mer inquality of arms.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Det ska bli kul. Dels innebär det att jag själv måste läsa rättsfall lite mer noggrant än vad jag kanske gör annars och dels innebär det att jag förhoppningsvis kan dela med mig av de kunskaper som jag förvärvat som advokat och som expert i olika utredningar.

Författare i följande tjänster