Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år och har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolverket samt i domstol. Han har även varit  sekreterare och expert i olika utredningar på skolans område samt deltagit i arbetet med flera av de större reformer som genomförts på skolans område under senare år, bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar även på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Mikael håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Kurser

Tilläggsbelopp - regelverk och praktik
Hem och skola – kontakter, krav och rättigheter
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan
Vuxenutbildningens juridik
Skoljuridikens dag 2020
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik
Skoljuridisk fördjupningskurs
Skolskjuts i praktiken
Särskolan i fokus
Skolpeng och mottagandet av barn och elever
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola
Skolplikt - från bevakning till hemmasittare