Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år och har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolverket samt i domstol. Han har även varit  sekreterare och expert i olika utredningar på skolans område samt deltagit i arbetet med flera av de större reformer som genomförts på skolans område under senare år, bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nuvarande skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar även på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Mikael håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet. 

Kurser

Förskolan och juridiken
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor
Hem och skola – kontakter, krav och rättigheter
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola
Skoljuridik för skolchefer
Skoljuridisk fördjupningskurs
Skolpeng och mottagandet av barn och elever
Skolplikt - från bevakning till hemmasittare
Skolskjuts i praktiken
Stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan
Särskolan i fokus
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik
Vuxenutbildningens juridik
Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor