Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år och har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolverket samt i domstol. Han har även varit  sekreterare och expert i olika utredningar på skolans område samt deltagit i arbetet med flera av de större reformer som genomförts på skolans område under senare år, bl.a. som projektledare för arbetet med att ta fram den nuvarande skollagen. Mikael har också varit särskild utredare åt utbildningsministern och undervisar även på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Mikael håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet. 

Mikael är skoljuridisk expert och skriver lagkommentar till skollagen tillsammans med Frida Ericmats Rutgersson. Just nu skriver han på kapitel 13 som handlar om sameskolan. När han är klar med det kommer han att börja med kapitlen om gymnasieskolan som är några av de mest omfattande i skollagen. Vi har intervjuat Mikael om hans lagkommentar. 

Hur går arbetet med lagkommentaren?

Arbetet går framåt i en jämn och bra fart tycker jag. Det är en mycket omfattande lag det handlar om men vi hoppas vara klar under tidig vår 2022.

Vad är den största utmaningen ni brottats med hittills? 

Det är nog själva omfattningen av arbetet. Det var svårt att bedöma när vi började att det skulle ta såhär lång tid men det är bara att inse att det är ett väldigt omfattande och tidskrävande arbete. Vissa paragrafer går snabbt att skriva medan andra tar flera timmar. 

I JP Skolnet och JP Juridiskt bibliotek publicerar vi kommentarerna löpande i takt med att de blir klara.

Författare i följande tjänster

Mikaels kurser

Vad är det för anpassningar i skolan som inte ryms i grundbeloppet och som ger rätt till tilläggsbelopp? Mikael Hellstadius vet vad som gäller.

Kursledare: Mikael Hellstadius Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Det är kommunerna som är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna. Se till att ha koll på hur det ska gå till – både i kommun och fri förskola!

Kursledare: Mikael Hellstadius Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Du får en praktisk genomgång av reglerna om stödinsatser och åtgärdsprogram i skolan. Kursledare är Mikael Hellstadius.

Kursledare: Mikael Hellstadius Livesänd Antal platser 1-dagskurs

När har elever rätt till skolskjuts? Hur bedöms olika förutsättningar? Vilket ansvar har skolan? I kursen reder Mikael Hellstadius ut vad som gäller.

Kursledare: Mikael Hellstadius Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Under den här utbildningen går vi igenom regelverket för vuxenutbildning med fokus på olika frågor som kan uppstå i den praktiska verksamheten.

Kursledare: Mikael Hellstadius Livesänd Antal platser 1-dagskurs

En casebaserad utbildning som går på djupet om reglerna kring tilläggsbelopp. Vi fokuserar på de olika momenten i hanteringen av tilläggsbelopp.

Kursledare: Mikael Hellstadius Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Vilka önskemål och krav från föräldrar är skolan faktiskt skyldig att tillmötesgå? Lär dig juridiken om relationen mellan hem och skola.

Kurs: Hem och skola – kontakter, krav och rättigheter

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Mikael Hellstadius Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Den här dagen lär du dig reglerna om vilket ansvar den obligatoriska skolchefen har och gränsdragningarna mot andra funktioner.

Kurs: Skoljuridik för skolchefer

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Mikael Hellstadius Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursen ger deltagaren en gedigen genomgång av de frågor som är speciella för gymnasieskolan och med fördjupningar inom de ämnen som idag har högst aktualitet.

Kurs: Gymnasieskolan – rättslig reglering och aktuella frågor

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Mikael Hellstadius Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursen behandlar de mest aktuella frågorna inom grundskolan och andra obligatoriska skolformer, med utgångspunkt i skollagen och dess praktiska tillämpning.

Kurs: Skoljuridisk fördjupningskurs

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Mikael Hellstadius Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

En utbildning helt inriktad på dig som måste behärska juridiken som gäller i förskolan. Kursledare är skoljuridikexperten Mikael Hellstadius.

Kurs: Förskolan och juridiken

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Mikael Hellstadius Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

På den här kursen går skoljuridikexperten Mikael Hellstadius igenom reglerna för skolpengen och hur resursfördelningen i skolan ska gå till.

Kurs: Skolpeng och mottagandet av barn och elever

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Mikael Hellstadius Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

En dag om juridiken som gäller för dig som arbetar i särskolan. Kursledare är den skoljuridiska experten Mikael Hellstadius.

Kurs: Särskolan i fokus

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Mikael Hellstadius Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten.

Kurs: Skolplikt – från bevakning till hemmasittare

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Mikael Hellstadius Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.