JP Infonet.se

Transport och trafik

Transport och trafik

Transporträtt är regler om transporter av passagerare och gods, oberoende av transportslag, samt spedition. Rättsområdet bygger ofta på ett flerpartsförhållande, där det förutom en säljare och en köpare även finns en utomstående transportör. Området är dels reglerat i lagen om inrikes vägtransport, men till stora delar baserat på internationella konventioner. Trafikrätten handlar om bland annat trafiksäkerhet, körkort, parkering och kollektivtrafik.

Här ser du våra tjänster som bevakar rättsområdet.