Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Transporträtt och trafikrätt

Juridiskt stöd inom transporträtt och trafikrätt

Transporträtt är regler om transporter av passagerare och gods, oberoende av transportslag, samt spedition. Rättsområdet bygger ofta på ett flerpartsförhållande, där det förutom en säljare och en köpare även finns en utomstående transportör. Området är dels reglerat i lagen om inrikes vägtransport, men till stora delar baserat på internationella konventioner. Trafikrätt å andra sidan reglerar trafiken på vägar och infrastruktur, inklusive fordonsregistrering, trafiksäkerhet och ansvar för trafikolyckor. Vi har omfattande expertis inom detta område, både genom våra egna jurister och de externa experter som vi samarbetar med.

Vi strävar efter att tillhandahålla det juridiska stöd och den expertis som behövs för att du ska kunna fatta rättssäkra beslut, oavsett vilken sektor du arbetar inom – vare sig det är kommun, landsting, rättsväsendet eller privat sektor.

Med hjälp av vår tjänst JP Trafiknet får du enkel tillgång till relevanta lagar, domar, förarbeten, praxis, vägledande dokument, lagkommentarer och nyheter inom trafik- och transporträtten. Våra JP Rättsfallsnet-tjänster ger dig omfattande bevakning och tillgång till domar som rör färdtjänst, skolskjuts, trafik och transport. Dessa tjänster ger dig värdefullt juridiskt stöd för att kunna fatta rättssäkra beslut inom trafik- och transportområdet.