Margita Åhsberg

Chefsrådman Helsingsborgs tingsrätt

Margita Åhsberg är chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt sedan 2015. Hon börjar den 1 januari 2022 som hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hon var expert i Ungdomsreduktionsutredningen. Margita är lärare för kurser om påföljdsbestämning för unga lagöverträdare inom Domstolsakademin och Åklagarmyndigheten.

Författare i följande tjänster