Oskar Helsing

Jurist, Hannes Snellman Advokatbyrå

Oskar Helsing arbetar som biträdande jurist med fokus på konkurrens- och upphandlingsrätt. Han är medförfattare till lagkommentarerna till LOU och LUF

Författare i följande tjänster