Annika Blekemo

Doktorand, Adjunkt

Annika Blekemo är huvudlärare i arbetsrätt vid Stockholms universitet, har lång erfarenhet av undervisning och har egen juridisk byrå. Annika undervisar även på rektorsprogrammet och har ett särskilt intresse för skolans arbetsrätt och arbetsmiljö. Hon är föreläsare på JP Infonet och håller utbildning inom skolrätt samt skriver för JP Arbetsrättsnet och JP Arbetsmiljönet. Annikas pedagogik är praktiskt inriktad och hon tror att bra undervisning gärna får vara rolig.

Kurser

Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola