Johanna Hellström

Advokat, Foyen Advokatfirma

Johanna Hellström är specialiserad inom upphandlingsrätt och biträder såväl beställare som leverantör i samtliga delar av upphandlingsprocessen vilket bland annat innefattar strategiska frågor och upprättande av förfrågningsunderlag, utformning av kontrakt och affärsförhandlingar.

Johanna är expert i JP Upphandlingsnet och medförfattare till JP Kommentarer LOU.