Lars Borg

Hovrättsråd tillika vice ordförande, Svea hovrätt

Lars Borg arbetar i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Han har tidigare varit rådman vid Stockholms tingsrätt.

Lars är medförfattare till lagkommentaren till fastighetsbildningslagen.