Olof Hasselberg

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Olof Hasselberg är specialiserad inom miljörätten och arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter, men även med tillsynsfrågor, efterbehandling och andra miljörättsliga frågor. 

Olofs kurser

Behöver du lära dig mer om vindkraft? Den här kursen går utförligt igenom etableringsprocessen. Vi kikar även på relevant EU-rättslig och svensk praxis.

Kursledare: Olof Hasselberg, Siri Strömberg Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Kursens fokus är att lyfta de särskilda frågeställningar som uppkommer i prövningar av verksamheter som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna.

Kurs: Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Olof Hasselberg, Robin Håkansson Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.