Olof Hasselberg

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Olof Hasselberg är specialiserad inom miljörätten och arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter, men även med tillsynsfrågor, efterbehandling och andra miljörättsliga frågor. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Kurser

Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen
Vindkraft – etablering och prövning