Olof Hasselberg

Advokat

Advokat Olof Hasselberg Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Olof är specialiserade inom miljörätten.

Kurser

Den särskilda prövningen och regleringen av industriutsläppsverksamheter (IED) och Sevesoverksamheter