Erik Gadman

Advokat, Hannes Snellman advokatbyrå

Erik Gadman har lång erfarenhet av rådgivning i frågor om offentlig upphandling och statligt stöd. Erik är tillsammans med Joakim Lavér författare till statsstödskommentaren. Han är även medförfattare till lagkommentarer av LOU.