Jerker Öhrfeldt

VD, Arbetsrättsbyrån

Jerker Öhrfeldt är sedan år 2008 ägare och VD för Arbetsrättsbyrån i Stockholm. Jerker har även erfarenhet som jurist på lokal nivå i en större arbetstagarorganisation. Skriver för JP Arbetsrättsnet och JP Arbetsmiljönet.