Tomas Isenstam

Jurist, Arbetsmiljöverket

Tomas Isenstam har tidigare arbetat som jurist på Livsmedelsverket. Tomas är även författare till böckerna "Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen" och "Juridik för inspektörer". Skriver för JP Livsmedelsnet.