Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sven Boberg är kammarrättsassessor och har även arbetat på länsstyrelsen i Västra Götaland med överklagade miljöbeslut och PBL-ärenden. Han är engagerad i lagstiftningsfrågor och har bedrivit undervisning i framförallt PBL. Sven skriver för JP Samhällsbyggnadsnet och är även medförfattare till JP Kommentarer Plan- och bygglagen.