Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sven Boberg har bakgrund som kammarrättsassessor och har även arbetat på länsstyrelsen i Västra Götaland och under många år som chefsjurist vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han är engagerad i lagstiftningsfrågor och har deltagit i flera statliga utredningar. Här kan nämnas klimatanpassningsutredningen och kommittén som såg över strandskyddet. Han har bedrivit undervisning i framförallt PBL-​frågor.

Sven har skrivit många analyser för JP Infonet och är medförfattare till lagkommentaren till plan- och bygglagen och till Detaljplanehandboken, som kommer i en 4:e upplaga hösten 2023. Sven bedriver nu egen verksamhet i bolaget Sven Boberg Plan- och Byggjuridik.

Författare i följande tjänster