Olof Larsberger

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Olof Larsberger är specialiserad inom offentlig upphandling och konkurrensrätt och har arbetat i ca tio år inom dessa områden. Olof biträder såväl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer och har erfarenhet från en mängd olika branscher, såsom telekom, transport och energi. Han har bl.a. stor erfarenhet av upphandlingsrättsliga processer. Olof rankas återkommande som en ledande expert inom offentlig upphandling av allmänt erkända rankingsinstitut, såsom Who’s Who Legal och Legal500.

Olof skriver för JP Upphandlingsnet och medförfattare till lagkommentaren till LOU.

Kurser

Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel