Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i rättsvetenskap vid Umeå universitet

Johan Holm forskar och undervisar bland annat i arbetsrätt och arbetsmiljörätt vid Umeå universitet. Han har särskilt studerat arbetsgivarens rättsliga ansvar för rehabilitering och arbetsmiljö. Han är också en flitigt anlitad föredragshållare och har hållit i utbildningar för exempelvis fackföreningar och yrkesverksamma som arbetar med arbetsmiljö och personalfrågor.

Johan författar lagkommentar till socialförsäkringsbalken. 

Författare i följande tjänster