Jenny Hellberg

Advokat och partner, Elmzell Advokatbyrå

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik. Jenny har närmare 20 års erfarenhet och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser i arbetsrätt och företagsinterna utbildningar. Hennes arbete som advokat innebär i det dagliga att hjälpa svenska och internationella företag att hantera arbetsrättsliga frågor för svenska och utländska företag i Sverige och utomlands. Jenny arbetar även i stor omfattning med arbetsrättsliga frågor i ett internationellt perspektiv i nära samarbete med sina utländska kollegor.

Jennys kurser

Att vara chef är utmanade på många sätt, inte minst i samspelet med medarbetarna. Den här kursen ger en grundläggande genomgång av arbetsrätten.

Kursledare: Jenny Hellberg Stockholm/Livesänd Antal platser ½-dagskurs

I den här kursen går föreläsare Jenny Hellberg igenom hur du undviker arbetsrättsliga fällor och fallgropar.

Kursledare: Jenny Hellberg Stockholm/Livesänd Antal platser ½-dagskurs