Katrin Strömberg

Jurist vid Miljödepartementet

Katrin Strömberg arbetar på Miljöprövningsenheten inom Miljödepartementet. Enheten ansvarar bland annat för handläggningen av regeringens förvaltningsärenden enligt miljöbalken. Katrin har tidigare arbetat som beredningsjurist vid mark- och miljödomstolen i Nacka samt som föredragande i Mark- och miljööverdomstolen. Hon medverkar i lagkommentarer till viteslagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken

Författare i följande tjänster

Katrins kurser

Vad är en detaljplan? I den här interaktiva webbkursen går vi igenom grunderna i plan- och bygglagen (PBL).

Manus/Föreläsare: Katrin Strömberg

Jobbar du med miljötillsyn och att kontrollera att miljöbalken följs? Lär dig allt om hur det går till i praktiken med vår webbkurs.

Manus/Föreläsare: Björn Spejare, Katrin Strömberg