Katrin Strömberg

Beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Katrin är jurist med inriktning mot miljörätt och fastighetsrätt. Hon har mångårig erfarenhet av arbete i domstol inom det miljörättsliga och fastighetsrättsliga området. Katrin arbetar som beredningsjurist vid mark- och miljödomstolen i Nacka och har tidigare arbetat som föredragande i Mark- och miljööverdomstolen. Hon medverkar i lagkommentarer till viteslagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Kurser

Webbkurs PBL bas
Webbkurs Miljötillsyn bas