Katrin Strömberg

Beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Katrin är jurist med inriktning mot miljörätt och fastighetsrätt. Hon har mångårig erfarenhet av arbete i domstol inom det miljörättsliga och fastighetsrättsliga området. Katrin arbetar som beredningsjurist vid mark- och miljödomstolen i Nacka och har tidigare arbetat som föredragande i Mark- och miljööverdomstolen. Hon medverkar i lagkommentarer till viteslagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Författare i följande tjänster

Katrins kurser

Vad är en detaljplan? I den här interaktiva webbkursen går vi igenom grunderna i plan- och bygglagen (PBL).

Manus/Föreläsare: Katrin Strömberg

Jobbar du med miljötillsyn och att kontrollera att miljöbalken följs? Lär dig allt om hur det går till i praktiken med vår webbkurs.

Manus/Föreläsare: Björn Spejare, Katrin Strömberg