Peter Nilsson

Jur dr. skattespecialist

Jur dr. Skattespecialist Peter Nilsson, LRF konsult. Peter Nilsson är skattejurist inom LRF-koncernen och även verksam som lärare och forskare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han anlitas ofta som lärare och föredragshållare och har deltagit som expert i flera statliga utredningar, är idag expert i Utredningen om vissa frågor inom fastighet- och stämpelskatteområdet. Peter Nilsson har även publicerat ett stort antal böcker och artiklar inom bl.a. fastighetsbeskattningsområdet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt.