Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. I sin anställning lämnar Linda löpande rådgivning till landstingets förvaltningar och håller kontinuerligt utbildningar. Hon företräder även myndigheten i samband med exempelvis olika domstolsprövningar och talan vid Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen. Tidigare har Linda mångårig erfarenhet från annan offentlig förvaltning i form av arbete vid såväl allmän- som förvaltningsdomstol samt Kriminalvården. Linda skriver och håller även utbildningar och föreläsningar inom ramen för sitt eget bolag.

Linda skriver expertanalyser i JP Sjukvårdsnet och i JP Skolnet

Kurser

Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt - en översiktskurs
Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen?
Sekretess inom hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal