Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. I sin anställning lämnar Linda löpande rådgivning till regionens förvaltningar och håller kontinuerligt utbildningar. Hon företräder även myndigheten i samband med exempelvis olika domstolsprövningar och talan vid Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen. Tidigare har Linda mångårig erfarenhet från annan offentlig förvaltning i form av arbete vid såväl allmän- som förvaltningsdomstol samt inom Kriminalvården. Linda skriver och håller även utbildningar och föreläsningar inom ramen för sitt eget bolag.

Linda skriver bland annat expertanalyser och lagkommentarer för JP Sjukvårdsnet, JP Skolnet och JP Socialnet. Hon håller även utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Kurser

Lex Maria och klagomålshantering i vården
Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs
Våld i nära relationer och juridiken