Logga in

Glömt ditt lösenord?

Charlotte Palmstierna

Huvudsekreterare barnkonventionsutredningen

Charlotte Palmstierna är i dag rådgivare i barnrättsfrågor och doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet med fokus på barnkonventionen. Hon har lång erfarenhet av arbetet med barns rättigheter på internationell, nationell och lokal nivå. Som huvudsekreterare i Barnkonventionsutredningen arbetade hon med en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Charlotte har en bakgrund som kansliråd på Socialdepartementet där hon arbetade inom ramen för barnrättspolitiken bl.a. med frågan om inkorporering av barnkonventionen samt hos Barnombudsmannen med utveckling av barnkonsekvensanalyser och genomförandet av barnkonventionen inom statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Författare i följande tjänster