Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Markus Mårline arbetar huvudsakligen med upphandlingsrelaterade frågor och biträder löpande såväl upphandlande enheter som privata aktörer inom detta område. Skriver för JP Upphandlingsnet.