Anton Johansson

Senior associate, Hannes Snellman Advokatbyrå

Kurser

Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel