Anton Johansson

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Anton Johansson har lång erfarenhet av tvistlösning inom offentlig upphandling. Han har företrätt leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter i ett stort antal överprövningsprocesser samt agerat ombud i upphandlingsrättsliga skadeståndsmål och mål om upphandlingsskadeavgift.

Författare i följande tjänster

Antons kurser

Under den här kursen behandlar vi överprovningsprocessens särdrag och vi går bland annat igenom frågor om partsställning, processram, rättskraft och skadestånd.

Kurs: Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Olof Larsberger, Anton Johansson Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.