Anton Johansson

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Anton Johansson har lång erfarenhet av tvistlösning inom offentlig upphandling. Han har företrätt leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter i ett stort antal överprövningsprocesser samt agerat ombud i upphandlingsrättsliga skadeståndsmål och mål om upphandlingsskadeavgift.

Anton Johansson skriver för JP Upphandlingsnet och håller utbildning inom offentlig upphandling

Kurser

Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel