Felix Rådberg

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Felix har bakgrund som hovrättsassessor och arbetar sedan 2017 i Justitiedepartementet på enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt. Han är särskild huvudman för viss lagstiftning och har tidigare varit ansvarig handläggare för ett flertal lagstiftningsprojekt, bland annat en ny lag om företagsrekonstruktion. Under det svenska ordförandeskapet i EU 2023 ledde han förhandlingarna i rådet om ett nytt produktansvarsdirektiv.

Felix har dessutom författat en lagkommentar till produktansvarslagen tillsammans med  Anton Freszals. Ta gärna del av vår intervju vi gjorde med dem i samband med färdigställandet av lagkommentaren.

Författare i följande tjänster