Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Konkurrensrätt och upphandlingsrätt

Juridiskt stöd inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt

När offentlig sektor köper in varor, tjänster eller byggentreprenader ska det i regel ske genom offentlig upphandling. Offentlig upphandling kan beskrivas som en formaliserad inköpsprocess där upphandlingsrätten sätter ramen för hur processen ska gå till. Grundprinciperna är att upphandlingen ska ske objektivt och öppet; regelverket ska öppna för konkurrens och se till att valet av leverantör sker på en affärsmässig grund. Konkurrensrätten säkerställer en rättvis marknadskonkurrens och förhindrar företag från att bilda karteller, vilket kan leda till högre priser och sämre utbud. Vi har omfattande expertis inom dessa områden, både genom våra egna jurister och de externa experter som vi samarbetar med.

Vi strävar efter att tillhandahålla det juridiska stöd och den expertis som behövs för att du ska kunna fatta rättssäkra beslut, oavsett vad du arbetar som – vare sig du är upphandlare, leverantör eller konsult.

Med hjälp av JP Upphandlingsnet kan du snabbt och enkelt söka efter relevanta lagar, förarbeten, praxis, vägledande dokument och nyheter inom rättsområdet. I tjänsten finns även en stor mängd analyser och referat så att du enkelt kan hålla dig uppdaterad om den senaste praxisutvecklingen. Vi erbjuder även rådgivning inom upphandling för att ytterligare stödja dig i ditt arbete. Du kan dessutom delta i en av våra kurser inom upphandling för att ta del av grunderna eller fördjupa dig inom rättsområdet.