Joakim Sånglöf

Associate, Ramberg Advokater

Joakim Sånglöf är främst verksam inom immaterialrätt, marknadsrätt och tvistelösning. Joakim lämnar rådgivning till svenska och internationella företag och har erfarenhet av intrångsfrågor och strategisk IP-rådgivning.

Joakim skriver för JP Marknads- och immaterialnet.

Författare i följande tjänster