Lina Håkansson Kjellén

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Lina Håkansson Kjellén är specialiserad inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt. Hon är medförfattare till JP Kommentarer LOU och flera analyser i JP Upphandlingsnet.

Författare i följande tjänster