Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Magnus Nedström har sedan mitten av 1990-talet varit verksam med offentlig upphandling och närliggande rättsområden, som konkurrensrätt och förvaltningsrätt. Han biträder löpande såväl upphandlande myndigheter som leverantörer, är medlem av Upphandlingsmyndighetens expertråd och har haft återkommande expertuppdrag för EU-kommissionen. 

Författare i följande tjänster