Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Magnus Nedström har sedan mitten av 1990-talet löpande biträtt såväl upphandlande enheter som privata aktörer inom upphandlingsområdet. Skriver för JP Upphandlingsnet.