Kurser i sjukvårdsjuridik

Här kan du hitta en kurs i hälso- och sjukvårdsjuridik som vägleder dig inom reglerna för journalföring, lex Maria och lagstiftningen kring vårdskador, hur hälso- och sjukvårdsrätt fungerar på kommunnivå och mycket mer. Vi har utformat våra kurser i hälso- och sjukvårdsjuridik för att passa dig som arbetar med vård, administration eller på annat sätt är verksam inom vårdsektorn och vill få djupare kunskap inom ditt område.

Sök rätt utbildning i sjukvårdsjuridik bland våra kurser