Kurser inom Sjukvårdsjuridik | JP Infonet

Kurser i sjukvårdsjuridik

Här kan du hitta en kurs i hälso- och sjukvårdsjuridik som vägleder dig inom reglerna för journalföring, lex Maria och lagstiftningen kring vårdskador, hur hälso- och sjukvårdsrätt fungerar på kommunnivå och mycket mer. Vi har utformat våra kurser i hälso- och sjukvårdsjuridik för att passa dig som arbetar med vård, administration eller på annat sätt är verksam inom vårdsektorn och vill få djupare kunskap inom ditt område.

Sök rätt utbildning i hälso- och sjukvård bland våra kurser

  • OBS!  Nytt tillfälle! Denna kurs om Lex Maria tar sikte på vårdgivarens ansvar att bedriva en god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt dess skyldighet att utreda vårdskador och anmäla allvarliga vårdskador till IVO.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Ulrika Sandén
  • Denna kurs ger deltagarna en genomgång av vad kommunal hälso- och sjukvård är samt tar upp regelverket kring ansvarsfördelning samt samverkansregler och vårdplanering och delegering. Även regelverket kring sammanhållen journalföring och sekretess behandlas.

    Kursledare: Linda Larsson