Kurser i sjukvårdsjuridik

Här kan du hitta en kurs i hälso- och sjukvårdsjuridik som vägleder dig inom reglerna för journalföring, lex Maria och lagstiftningen kring vårdskador, hur hälso- och sjukvårdsrätt fungerar på kommunnivå och mycket mer. Vi har utformat våra kurser i hälso- och sjukvårdsjuridik för att passa dig som arbetar med vård, administration eller på annat sätt är verksam inom vårdsektorn och vill få djupare kunskap inom ditt område.

Sök rätt utbildning i sjukvårdsjuridik bland våra kurser

  • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Susanne Strand, Jessica Deinoff
  • Denna kurs ger deltagarna en genomgång av vad kommunal hälso- och sjukvård är samt tar upp regelverket kring ansvarsfördelning samt samverkansregler och vårdplanering och delegering. Även regelverket kring sammanhållen journalföring och sekretess behandlas.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Linda Larsson